Medlemsmøte i gruppe 1 av NBF – 4. november 2014

Sted: Klubbhuset på Lørenbanen

Saker:

Rapport fra NBFs formannsmøte 2014.

Representant Kjell Sterner redegjorde for de ulike ting som hadde blitt diskutert på NBFs formannsmøte i Bergen 1. november 2014.

Sekretær i NBF, og sekretær i gruppe 1, samt formann i gruppe 1 Tom Corneliussen (økonomiansvarlig NBF-styret), hadde også vært tilstedet på formannsmøtet, og supplerte Kjell Sterner på dette punkt. Det henvises til referat fra formannsmøtet på dette punkt.

Forslag til slippeplan for 2015.

Ulike retninger for slippeplan 2015 ble diskutert, og man var enige om at tapene var store uansett retning. Kostnadene med slipp fra Danmark var meget kostbare. I tillegg ble det mye logistisk arbeid rundt kappflyvninger fra Danmark, og dette er en belastning for de som arrangerer transporten. Dette førte til at man diskuterte en annen løsning for 2015. Styret i gruppe 1 hadde også mottatt signaler fra øvrige grupper på Østlandet om at de ønsket en annen slippretning, fortrinnsvis nord og nord-øst fra Sverige. Sekretær i gruppe 1 la frem et forslag på slippeplan for 2015. Dette ble igjen utgangspunkt for en diskusjon. Det var også tilstedet medlemmer fra gruppe 4 og 11 her, som bidro til diskusjonen. Man kom etterhvert frem til følgende forslag:

Voksne duer        
Dato Gruppe 1 + 11 Gruppe 4 + 15 Avstand NBF Klasse
Lørdag 23.mai Torsby Torsby 100 km 16
Lørdag 30.mai Torsby Torsby 100 km 16
Lørdag 06.juni Malung Malung 200 km 1-3-8-16
Lørdag 13.juni Malung Malung 200 km 1-3-8-16
Lørdag 20.juni Sveg Sveg 300 km 1-3-5-8
Lørdag 27.juni Östersund Östersund 400 km 1-5-7
Lørdag 04.juli Malung Malung 200 km 1-3-8
Lørdag 11.juli Dorotea Dorotea 600 km 5-7
Ungduer        
Lørdag 15.august Torsby Torsby 100 km  
Lørdag 22.august Torsby Torsby 100 km 10
Lørdag 29.august Malung Maung 200 km 10
Lørdag 05.september Malung/Sveg Maung/Sveg 200 km/ 300 km 10

Utstilling

Styret undersøkte om det var interesse blant medlemmene for en lokal brevdueutstilling i 2015. Det ble konkludert med at man kom tilbake med dette på neste medlemsmøte (årsmøtet).

Bestilling av nye TauRIS-anlegg

Det nye styret kom sent i gang med arbeidet rundt overgang til nye TauRIS-anlegg, og sendte nedover en betsilling til Danmark og DdB, som mottakerne i DdB ikke var fornøyd med. Sekretær delte ut nye bestillingsskjemaer, og styret tar på nytt tak i denne sak i forkant av sesongen 2015. Tanken er at alle medlemmer i gruppe 1 skal bytte ut sine gamle grå anlegg til nye blå anlegg i forkant av 2015-sesongen. Arbeidet med dette fortsetter. Styret i gruppe 1 legger også til rette for de øvrige samarbeidende grupper for dette.

Forberedelse til gruppe 1's oppstart med salg av duefór.

Det var bred enighet om at dette ville være en positiv aktivitet for gruppen, og en inntekt for gruppeøkonomien som ville komme alle til gode. Det ble gitt grønt lys for at styret i gruppe 1 arbeidet videre med saken.

Eventuelt.

Klokken ble mye da man kom til saken eventuelt og man avsluttet møtet på dette tidspunkt.

 

Ved protokollen: sekretær Lars Corneliussen