Et "hus" (dueslag) trenger du, og det kan være så mangt, et uthus, et garageloft, en dukkestue etc. 

Ungduer ute å kikker

Det eneste som kreves er at det er lyst, luftig og tørt. Dueslaget må innredes med riktig antall redebokser, redeskåler (en per tiltenkt par) og sitteknagger. I tillegg må du ha et vanntårn og et fortrau. Du må regne en halv kubikkmeter plass per due. Har du en voliere i tilknytning til slaget kan du regne noen flere duer per kubikkmeter.

Det er en fordel og ha en sputnik, slik at du på enklest måte kan lukke duene inn og ut av slaget. Det er også enklere og koble et elektronisk tidtagningssystem (Tauris) til en sputnik.

Sputnik med brett i forkant

Her i Oslo er vi så heldige at klubben vår tar inn duefor, her får vi også kjøpt det meste av annet utstyr til dueslaget.

Det lønner seg og starte med unger som er ca 30 dager gamle, da er de gamle nok til og skilles fra foreldrene og for unge til at de har vært ute på det stedet de er født.

Unger som nærmer seg 30 dager

Da kan du nemlig temme ungene hjemme hos deg selv, voksene duer som er født og temt på et annet slag, er ikke så lette og temme. Det går an, men sannsynligheten for at de vender tilbake til sitt gamle "hjem" er stor.

De fleste brevdueholdere i Oslo/ Akershus avler unger på våren, som regel er første kull rundt 30 dager i starten på mai. Det er en fordel og få tak i unger som er avlet ferdig før midtsommer. Da er de som regel gamle nok til og delta på ungdueslippene som går i august/ september.

Ungdue på sitteknagg

Når du får duer inn på et helt nytt slag, er det viktig at de får være innestengt på slaget noen dager før du begynner og temme de ute. Da setter det seg "duelukt" i slaget og de vil lettere se på det som sitt hjem. Du kan imidlertid føre ungen gjennom sputniken hver dag så den lærer seg at det er inngangen og at det ikke er skummelt og gå inn der.

ungduer i sittereol

Det er viktig at du plystrer er fast "melodi" hver gang du forer duene, da vil de forbinde plystringen med mat. Det er også viktig at duene ikke er mette når du slipper de ut. Vi plystrer de nemlig inn til foring.

* plystre hver gang du forer

* før ungene gjennom sputniken flere ganger dør du slipper de ut første gang

* duene må ikke være mette når de slippes ut

* ikke jag de ut, åpne sputniken og la de styre når de vil gå ut selv, ofte sitter de bare i sputniken og ser ut de første dagene før de våger seg opp på taket, deretter vil de som regel bare sitte på taket og kikke seg rundt i noen dager før de våger seg på og fly- Det er viktig at de får lov til og gjøre dette, da det er deres måte og orientere seg om hvor slaget er.

* Ha de ute en fast tid hver dag, kanskje du starter på 30 min og øker til 1 time etterhvert, da vil de vite hvilken tid de har til rådighet og du vil etterhvert få en mer effektiv hjemmeflyvning.

* plystre "matmelodien" og fór de inn, kanskje må du legge noen korn på sputniken så de skjønner hvor de skal.

Skrevet av Marianne Walente og Snorre Lindberg.