Brevduesporten går ut på og få dua til og fly fortest mulig hjem til sin make, sitt rede og slag.
For og få dua til og ta i litt ekstra finnes det flere metoder som kan øke motivasjonen til dua for og få den til og ta il litt mer enn det den kanskje ville gjort ellers. Det er dog mange veier og gå for å motivere dua på best mulig måte, det er nå man begynner og snakke om de forskjellige systemene man benytter.
Her er det kort en kort innføring i det mest brukte systemene.
Skrevet av Marianne Walente og Snorre Lindberg

 

Det naturlige systemet

Her er hunn og hann i par som vanlig gjennom hele sesongen, og man flyr hunn og hann på forskjellige redekondisjoner (Redekondisjon vil si om paret har egg, om de akkuratt har lagt egg eller om eggene snart skal klekke).Skal man fullføre sesongen på best mulig måte lønner det seg og ha 3 team som man legger opp på forskjellige redekondisjoner. Dette gjør man ved og fjerne eggene til riktig tid, slik at hunnen legger egg og har ruget på de så og så mange dager til den og den kapflyvningen. Hannen flyr best tidlig i redekondisjonen og hunnen flyr best på sen redekondisjon og små unger.Det naturlige systemet krever at man trener duene litt mer enn på de andre systemene, da duene ofte har dårlig hjemmeflyvning. Det holder og ha en avdeling på slaget, helst to så man kan skille ungduene fra de voksene.

Enkemann systemet

Her flyr man bare hannene. Etter og ha parret opp duene og latt de fore opp et kull med unger før sesongen, skilles hanner og hunner noen uker før sesongen starter og hannene får redeboksene og redeskålen for seg selv. Hunner og hanner får ikke se hverandre før en times tid før hannene skal avgårde til kapflyvningen. Da vet hannen at hunnen venter på han hjemme og dette gir han ekstra motivasjon. Parene får være sammen på slippe dagen, før de skilles igjen etc.

Kun hannene blir trent og hunnene venter alltid på de hjemme. De luftes 1 - 2 ganger om dagen.

Enkehunn systemet

Her flyr man bare hunnene. Systemet går ut på det samme som på enkehann systemet, men nå er det hunnene som får beholde redeboksene og redeskålene.

Kun hunnene blir trent og hannene venter alltid på de hjemme. De luftes 1 - 2 ganger om dagen.

Det totale systemet

Her flyr man både hunner og hanner. Man parrer opp parene på som nevnt i enkemannsystemet og lar de fore opp et kull med unger. Deretter skiller man parene, hannene blir igjen i redeboksene og hunnene flyttes over på enkehunnslaget. Parene ser hverandre minst mulig imellom kapflyvningene, kun når de kjøres avgårde på trening.På kapflyvningsdagen får parene være sammen i redeboksen en times tid før de skal avgårde på kaplyvningen. Da vet begge parter at den andre venter hjemme.

Både hanner og hunner blir trent, det er ikke alltid de kommer hjem til en makker. De luftes 1 - 2 ganger om dagen, hanner og hunner hver for seg.

Når duene er på enkemann, enkehunn eller det totale systemet får man mye bedre hjemmeflyvning og det kreves ikke at man kjører avgårde og trener de like ofte som når man har duene på det naturlige systemene. Det krever dog at man har minimum to avdelinger på slaget, helst tre så man kan skille unduene fra de voksene. Et til hanner, et til hunner og et til ungduer.

Det mest brukte og "letteste" systemet er enkemann systemet.

Nybegynnere anbefales og starte med det naturlige systemet for og lære og forstå mest mulig om duenes adferd og sykluser.