Duene bør settes i par fra 1. – 15.mars. I forkant bør man ha påbegynt foring med proteinrikt for. Duer i par, hunn og hann

Dette bør man fortsette med helt til eggene har blitt lagt. Under rugetiden bør man fore sparsomt med et proteinfattig for, dette for å ikke framskynde formen på duene og for å unngå overvekt.

Før mann slipper hanner og hunner sammen, bør hannene ha fått valgt seg sin egen redeboks.

Fra duene går i par tar det 8 dager til det første egget blir lagt. Det blir stort sett lagt på kvelden. Deretter er det 1 dag hvile før neste egg kommer på formiddagen påfølgende dag.

Mens duene ligger på egg bør man gi en 5 dagers kur med Ronidazole 10%. 1 teskje per liter vann. Vannet må byttes hver dag. På 1 liter vann kan man regne 20 duer, hvis du har 40 duer blander du da opp 2 liter vann som bør drikkes opp i løpet av et døgn. Denne kuren bør dog ikke påbegynnes før det er 6 grader og varmere ute, ellers drikker duene veldig lite.

Duene ruger da på eggene i 18 dager før de klekker. Alle par bør få fore opp minst en unge, men det er ikke dermed sagt at man bør ta opp unger etter alle duene. Man kan flytte egg fra et par til et annet,  f..eks hvis man har et avlslag kan man dersom man parrer opp flyveduer og avelsduer samtidig, flytte over eggene fra avelsduene til flyveduene. Eller legge et egg og et glassegg under hvert par. Det er da viktig at man har notert den dagen de forskjellige parene har lagt egg, slik at man legger under egg som er noenlunde like gamle. Det bør ikke være mer enn tre dager forskjell på eggleggingen, dette fordi duene vil gå av eggene dersom de ikke klekker når de skal.

Nyklekket unge

Når duene har unger bør man fore tre ganger om dagen fordi duene forer ungene morgen, middag og kveld.

Litt eldre unge

Fra ca 20.april bør man begynne  å slippe ut duene. Lukk opp sputniken mellom 16:00 og 17:00, da vil de som ikke ligger på redet fly ut. Det er viktig at duene er sultne. Ha de bare ut i 30min før du plystrer de inn igjen og gir litt for. Ha da sputniken stengt i ca 30min, parene vil da naturlig skifte på rugingen og du åpner sputniken igjen for å slippe ut neste pulje, også denne gang i ca 30.min. Deretter plystrer du inn og forer.

Ungduer på sputniken

Ved at man ikke har duene lengre ute, vil de lære seg at de må være kjappe ut og at de må fly den tiden de er ute.

Fra de første eggene har klekket tar de mellom 20 – 30 dager til duene legger egg på nytt. Det finnes selvfølgelig unntak, noen legger før og andre ikke før ungene har forlatt redet.

Ny runde med egg er lagt

Denne gangen er det viktig å bytte ut de opprinnelige eggene med glassegg, dette fordi duene begynner å produsere papp/ melk når de kjenner det er liv i egget. Dette er ikke fordelaktig i forhold til kapp - flygning. Siden huene flyr best på 10 – 18 dager gamle egg, bør man ta bort eggene tre uker før første slipp, disse huene kan da fly denne helgen og neste helg mens de ligger på de samme eggene.

Hannene flyr best på unge til middels gamle egg, huene flyr best på middels til gamle egg. Hannene kan derfor flys på egg fra 1 dag til 12 dager gamle, huene kan flys på 6-18 dager gamle egg. Det er selvfølgelig variabelt fra due til due når formtoppen inntreffer.

Du bør passe på å dele opp flygeslaget i for eksempel 3 team, så du hele tiden har duer som kan delta på slipp. Altså bør du ikke fjerne eggene hos samtlige par på likt. Du bør hele tiden ha et team som er klar til hver helg.

I starten av mai bør du begynne å kjøre på trening med duene. Det er da en forutsetning at du har bra hjemmeflygning først, at det er bra vær og at det er over 12 grader.

Første treningstur bør ikke være lengre enn ca 15km. Deretter øker du gradvis lengden, forutsatt at de kommer bra hjem første gangen, hvis ikke kan det lønne seg å ta samme turen en gang til. Prøv å få til 10 treningsturer før første slipp. Det er derfor viktig og ta i bruk de dagene det er godt vær. Før første slipp bør duene ha vært på minst en tur på 70km.

Med god hjemme flygning kan du kjøre duene på trening 2 dager i uka mellom hvert slipp. For eksempel mandag og onsdag, eller tirsdag og torsdag. Dersom du har dårlig hjemmeflygning kan det hende du bør trene oftere.

Dersom du skal delta på slipp fra 500km – 800km, bør duene ha flydd 1 –2 kortslipp og minst et mellomdistanse slipp først. God planlegging er derfor viktig.

Generelt

 • Ca. 1 uke før du setter sammen parene bør du begynne å fore med proteinrikt for. For eksempel Naturals sport/avels blanding eller Versle Lagas start plus blanding.
 • Under rugingen bør du fore med et mer proteinfattig for, for eksempel Naturals depurativ blanding eller Versele lagas Gerry Plus.
 • Når ungene klekker bør du fore med proteinrikt fõr for eksempel  Naturals sport/avels blanding eller Versle Lagas start plus blanding. Gjerne også eggepulver. Når duene forer unger er det viktig at de har tilgang på pickstein. Duene skal alltid ha tilgang på grit, skjellsand og vitamineral/ vita samt friskt vann.
 • Gjør deg ferdig med avel på flygeduene før slippene starter. Deretter benytter du glassegg.
 • I flygesesongen bør du fore med en sportsblanding. Det er forskjellige blandinger til de forskjellige distanser. Men du kommer langt med å fõre på for eksempel Naturals Sport/ avels blanding eller Versele Lagas Champion Plus. Dette bør gis 2 – 3 ganger daglig. Maten bør være fortært i løpet av 10 min.
 • Når duene kommer hjem fra slipp kan det være smart å gi Improver i vannet hjemkomstdagen + de 2 påfølgende dager. Improveren surer ned tarmene som gjør at e-coli bakterier og salmonella-bakterier dør. I tillegg inneholder den B-vitaminer og jern som er viktig for å bygge opp de røde blodlegemene.
 • Husk å notere når de forskjellige parene legger egg. Sett opp en boksoversikt med eggleggingsdatoer, og en slippeplan på når du har tenkt å starte de forskjellige duene.
 • Duene kan fly korte slipp 100 – 300 i 2-3 uker på rad. Men før slipp på 500 – 800 km må duene ha minst 14 dager hvile. Få en erfaren duemann til å kjenne på duene dine før du sender de på lengre slipp. Det er viktig at duer som skal på lengre slipp har nok fettreserver. Tynne duer kan fly på kortslipp, men ikke på langslipp.
 • Du bør sende begge duene på slipp samtidig, ellers går den som er igjen hjemme av eggene etter 1-2 dager, fordi partneren ikke avløser den som vanlig.

Når begge duene er på slipp er det viktig å varme opp eggene før/ i det de kommer hjem. Det er også viktig at du har bokser du kan stenge av, mens duene er på slipp.

 • Dersom en av duene i et par ikke er på slipp, bør du ta den ut av boksen og sette den i en kasse. Når partneren kommer hjem fra slipp varmer du opp eggene og slipper  kassedua inn igjen. På denne måten kan du narre begge til å tro at den andre partneren har passet på eggene, og at de legger seg på som vanlig igjen. Dermed kan de slippes også neste helg.

Hunner

 • Skal ikke trenes eller på slipp 5 dager før og 5 dager etter egglegging,
 • Flyr best på gamle egg, fra 8 dager til 18 dager gamle
 • Ligger stor sett på eggene fra 17:00 – 18:00 på kvelden til 09:00 – 10:00 på morgenen.

Hanner

 • Åringshanner skal ikke sendes på slipp når de driver på hua (ikke har egg i redet)
 • Flyr best på unge egg, fra 1 til 12 dager gamle.
 • Eldre hanner (fra 2år) kan fly meget godt på driv.
 • Hannene ligger stort sett på eggene fra 09:00 –10:00 på morgenen og går av eggene fra 17:00-18:00 på kvelden. Hvis et av kjønnene ikke vil gå av eggene når partneren kommer for å avløse, er dette et tegn på toppform.

Unger

 • Kan skilles fra foreldrene når de er 25 dager gamle
 • Viktig å passe på at de drikker og spiser selv
 • Går sjelden ut av slaget før de er ca 40 dager gamle
 • Viktig at de ikke blir jaget ut, men får gå ut av fri vilje
 • Sett de brettet og vis de veien inn i gjennom sputniken flere ganger før du åpner for dem.
 • Plystre alltid når du forer dem
 • Når du begynner å åpne for dem er det viktig at de ikke er mette, på den måten kan du plystre de inn til foring, og på den måten dressere dem.
 • Unger bør ikke kjøres på trening før de har felt slagfjær nr 3.

En artikkel skrevet av Snorre Lindberg, publisert i "Norsk tidskrift for Brevdesport" og danske "Brevduen." Tips til hvordan man bør legge opp naturlige par til kappflyvningssesongen.