Referrat - medlemsmøte i gruppe 1 av NBF

Tid: tirsdag 14. oktober klokken 19:00

Sted: Gruppe 1's klubbhus ved Lørenbanen i Oslo, Spireaveien 1

Tilstede: Gruppe 1:Kjell Sterner, Geir Dal, Lars Corneliussen, Bjørn Darmstad, Julian Lici, Kjell Ellefsen og Muhidin Nalovic.

Invitert var også medlemmer fra våre samarbeidsgrupper, og tilstede var:

Gruppe 4: Ramo Blaka, Agron Musliu, Kai Jørgensen og Morten Støen.

Gruppe 11: Winston Van der Pol, Artur Chojecki og Egil Bergland.

Gruppe 7: Roger Olsen.Sakliste

1) Åpning ved sekretær, med orientering om styrets arbeid

Sekretær gikk gjennom referat fra styremøte gruppe 1 fra 25. september 2014. Alle de fremmøtte fikk muligheten til å kommentere og stille spørsmål til de ulike orienteringssakene. Det ble blant annet orientert om følgende saker:

 • Økonomi
 • Tilhenger
 • TauRIS-anlegg
 • Vaksinasjon
 • Eventuelt salg av duefór

2) Evaluering av slippsesongen 2014 og gjennomgang av resultater.

Sekretær gikk gjennom årets kappflyvningsresultater, samt gruppe 1s innstillinger til de ulike NBF-mesterskap. En sak som det her ble en del diskusjon rundt var kontrollarbeidet i gruppe 1, med blant annet å sikre at alle medlemmer har riktige koordinater.

3) Forberedelse til NBFs formannsmøte.

Nestformann i gruppe 1, Tom Arne Skofterød er innstilt til å være gruppe 1s representant på kommende formannsmøte i NBF. Han vil ta med seg erfaringene fra slippesesongen i gruppe 1 og våre flyvesammenslutninger til formannsmøte. Flere saker til diskusjon på kommende formannsmøte, og styret i gruppe 1 vil her fremme gruppe 1s synspunkter.

4) Slippeplan 2015

 • Det ble diskutert ulike alternativer til kappflyvningsplan for 2015.
 • Flere faktorer ble trukket frem som negativt med de korte slipp fra Danmark:
 • Duene er avhengige av god vind.
 • Store tap i ugunstige vindforhold.
 • Transporten blir veldig dyr med fergebillett til medfølgende sjåfør.
 • Vanskelig å holde igjen duene hvis ugunstig vær.
 • Retur av kurver er kostbart.
 • Mye logistikk og samarbeidsutfordringer med medlemmer fra Danmark som har hjulpet oss.

Det ble diskutert alternative slippretninger for kappflyvningssesongen 2015. Gruppe 1 er nødt til å begynne å ta hensyn til den økonomiske siden av transport til slippsteder. På bakgrunn av det må man også vurdere transportsamarbeid. Vår viktigste samarbeidspartner de siste årene når det gjelder transport, gruppe 7 i Østfold, vurderer å legge sin kappflyvningsplan i 2015 i nordøstlig retning.

5) Kurs i koordinater og avstandsberegning

Roger Olsen i gruppe 7 holdt et minikurs/foredrag om hvordan man kan finne koordinater til dueslag og slipplasser, ved hjelp av ulike internettbaserte programmer, som for eksempel “Google Earth”. De oppmøtte medlemmene uttrykte at de ønsket en fullstendig gjennomgang av medlemmenes koordinater før slippsesongen 2015. Dette er en stor jobb. Roger Olsen fra gruppe 7 sa seg villig til å hjelpe til med dette arbeidet i samarbeid med styret i gruppe 1.

6) Eventuelt

Det ble dessverre ikke tid til noen eventueltsaker.