Åpning ved formann.


Oppmøtte: Tom, Kjell, Bjørn, Tom Arne og Lars.

Forfall: Geir Dal. Ikke meldt.

Økonomisk orientering fra kasserer.

Ca. 350.000,- er beholdningen per i dag.

Tom C ringer Bingo-entrepenører.

Brønnøysundsregisteret med organisasjonsnummer. Lars tar dette.

Grasrotandelen.

Lars undersøker med skriv fra Lotteritilsynet.

 
Salg av duefór:

Tom C tar kontakt med Hasle/Løren om lån av container.

Tom Arne undersøker muligehetene for kjøp av container.

Eventuelt kjøp/salg av medisiner går gjennom Kjell Sterner på lik linje som kjøp/salg av vaksinasjon..


Gruppas korrespondanse i året som gikk, orientering fra sekretær:

Innsamling av vaksinasjonsskjema for hovedvaksinasjon hvert år er 15. april. Denne biten tok sekretær i 2014.  Det er et ønske fra sekretær om å bli avlastet på denne jobben i 2015. Kjell S. og Tom C samler inn vaksinasjonsskjemaer senest 15. april 2015.

Sekretær har hatt mye jobb med utregningsprogrammet, også her ønsker sekretær å lære opp flere, før 2015-sesongen.

Korrespondanse med web-redaktør.

Sekretær melder om at webredaktør Marianne Walente gjør en god jobb for oss gjennom www.brevdueklubbeneioslo.no.

Sekretær har også vært mye opptatt med organisering av transport til slippene og korrespondanse med andre grupper og samarbeidspartnere i Danmark.

Hengere.

Ny henger. Kjell tar med hjem.


Geraldy-henger. Utleid til gruppe 6 for kroner 3000,- Lars sender regning.

 

Slippkurver i Danmark.


Hvis vi får fraktet kurver til Aalborg kan Tom Arne ordne med at disse kurvene blir fraktet med transport til Tom Arnes firma.

Lars sender info til Tom Arne om kurvenes oppholdsted, og kontakt-telefoner til Peter Andersen/Knud Madsen.

Tom Arne undersøker med Peter Andersen om alle kurver kan samles opp på et sted. Tom Arne undersøker pris for dette.

TauRIS-anlegg hos DdB.


Vi har sendt nedover 15 anlegg + 1 antenne, men NBF krever en ordentlig bestillingsliste. Dette utarbeides. Lars tar kontakt med Terje Hjelmaas for å få en endelig avklaring på hva slags liste DdB trenger.

Planlegging av høstens gruppemøter.

14. oktober:

Evaluering av slippsesongen 2014 og gjennomgang av resultater.

Forberedelse til formannsmøtet.

Slippeplan 2015.

Lars: kurs i koordinater.< p/>

Noe duefaglig.

4. november:

Tilbakemelding fra formannsmøtet.

Slippeplan.

Noe duefaglig.

9. desember: Årsmøtet

Regnskap legges ikke frem på årsmøtet, men på medlemsmøtet i februar.

Gruppe 1’s representant(er) til NBFs formannsmøtet 2014 (1. november i Bergen):

Tom Arne Skofterød

Gruppe 1’s representant(er) til NBFs representantskapsmøte 2015 (1. februar på Stord):

Kjell Sterner (med følge)
Tom Arne Skofterød (med følge).

Kontrollkomiteens oppgaver i 2014 – herunder kontroll av medlemmers koordinater.

Et medlems avstand hadde feil avstand. Dette medlemmet har hatt feil koordinat/oppmåling i hele sin tid som medlem i gruppe 1. Feil koordinater har altså vært hengende ved gjeldende medlem siden 2009. Dette må beklages. Lars beklager dette på skriftlig henvendelse, samt en liten gave til gjeldende medlem. Samtidig må vi kontrollere alle medlemmers koordinater i forkant av sesongen 2015.

Gruppe 1’s videre samarbeid med gruppe 4 og gruppe 11.

Lars forklarer styremedlemmene om e-post fra gruppe 1 til styrene i gruppe 4 og gruppe 11. Styret i gruppe 1 ønsker videre samarbeid om ulike aktiviteter (slipp, utstillinger, møter og annen organisasjonsvirksomhet), men det er ønskelig at styrene i gruppe 4 og gruppe 11, kommer mer på banen. Etter samtale med Winston van der Pol i gruppe 11, er det på det rene at gruppe 11 må gjennomføre en intern diskusjon, for at styret der skal komme mer på banen i samarbeidet med gruppe 1.

Nye “gamle” medlemmer inn i gruppe 1. Avklaringer vedrørende vaksinasjon OBK/BBK.


Diskusjon vedrørende vaksinasjon. Dette må tas videre til medlemsmøte, og eventuelt videre til NBF (formannsmøtet?). Vaksinasjonspistoler er forøvrig bestilt fra Polen til gruppe 1, for å gjøre vaksinasjonen mer effektiv.

Innsendt forslag fra medlem Tom Arne Skofterød.

- Jeg foreslår at det lages en lov om at det ikke er lov til å dra ut elektroniske anlegg, for så å stemple nominerte duer, ved å sette på anlegget igjen. Jeg begrunner dette med at da er det ikke den beste duen som vinner Norgesmesterskapet, men en dårligere due en den som fikk en 2 plass som egentlig var den beste duen i Norge. Tom Arne Skofterød.
Det ble diskusjon om hvorvidt dette var mulig å håndheve, men enighet i styret om at Lars omskriver forslaget, og at det sendes inn til NBF.

Eventuelt:Tom Arne etterspør større “dugnadsånd” blant medlemmene i gruppe 1. Tom Arne utbroderer eventuelt dette videre på medlemsmøte.