Tid: Tirsdag 1. april 2014 klokken 19:00 - 21:15
Sted: Klubbhuset på Lørenbanen, Spireaveien 1, Oslo
Tilstede: Ramo Blaka, Agron Musliu, Winston Van der Pol, Muhidin Nalovic, Julian Lici, Tom Arne Skofterød, Snorre Lindberg, Kjell Ellefsen, Harald Thomas Ellefsen, Tom Corneliussen, Kjell Sterner, Bjørn Darmstad og Lars Corneliussen.
Plan for møtet / sakliste: 

Åpning / velkommen ved formann.
Formannen ønsket velkommen og henviste til saksliste fra møteinnkalling.

Orienteringer fra styret


Formann Tom Corneliussen informerte om at TauRIS-terminalene fra gruppe 1, 4 og 11 hadde blitt ekspedert fra Oslo til Fredrikstad, ved Kjell Sterner, mandag 24. mars. Fra Fredrikstad ble disse fraktet videre til Danmark og DdB ved hjelp av gruppe 7, og Arne Knudsen. Vi vil få beskjed fra DdB, når disse er klar til avhenting, men regner med at de vil være tilgejngelige innen utgangen av måneden. Kjell Sterner supplerte med ytterligere informasjon rundt dette.
Formann Tom Corneliussen informerte også om arbeidet med overgang til nytt utregningsprogram. Dette arbeidet vil være utfordrende, men vi har stor tro på at vi skal få dette til.


Sekretær Lars Corneliussen informerte om arbeidet som hadde blitt utført rundt gruppe 1’s internettsider (www.brevdueklubbeneioslo.no) og trakk frem Mariannes arbeid med denne, og at denne nettsiden nå hadde forbedret seg kraftig, takket være et godt arbeid fra Marianne. Gruppestyrets ønske er at denne siden blir mer aktivt tatt i bruk av styret, medlemmer og utenforstående. Tom Arne Skofterød kom med to ønsker vedrørende denne internettsiden: En egen nedtrekksmeny med aktivitetsplanen i gruppen året gjennom, samt en egen resultatservice med live oppdatering av helgens resultater. Sekretær Lars Corneliussen tar opp dette med WEB-redaktør Marianne Walente.


Sekretær informerte også om situasjonen rundt forholdet mellom gruppe 1 og medlemmer i gruppe 4 og gruppe 11. Etter samtale med styret i de to gruppene, har man kommet frem til at det mest hensiktsmessige i forhold til samarbeid i 2014 er at de to gruppene (gruppe 4 og gruppe 11) søker om flyvesammenslutning for sesongen 2014. Alt det praktiske vedrørende kappflyvning (vaksinasjon, koding av duer, innsetting av duer, transport av duer, utregning av resultater, med mer) vil bli administrert gjennom gruppe 1, men de to gruppene består altså fortsatt som selvstendige grupper. De to gruppenes styrer søker dermed en søknad om flyvesammenslutning for 2014. Etter 2014-sesongen kan man ta opp til vurdering på nytt, om dette er en ordning man er tjent med.


Forberedelser til Hagemessen 2014
Vaktlisten ble gjennomgått, og det ble nødvendig med noen endringer på noen personer. Det ble også supplert med enkelte ting på utstyrslista. Den endelige vaktlisten ble da slik:

Når                            Hvem       Hvem     Annet
Torsdag 17:00 – 19:00 Snorre Lars & Tom Opprigging
Fredag 12:00 – 16:00  Kjell E     Harald Th.
Fredag 16:00 – 20:00  Snorre    Tom C
Lørdag 10:00 – 14:00  Lars C     Colin
Lørdag 14:00 – 18:00  Muhidin   Winston ?
Søndag 10:00 – 14:00  Kjell S    Geir D
Søndag 14:00 – 18:00  ? ? NB!                Nedrigg


Utstyr
2 plakater (fra klubbhus)
2 bord til å ha bur på (fra klubbhus)
papp til bord (fra klubbhus)
1 rad med utstillingsbur (fra klubbhus)
et kafébord (Tom C)
to stoler (Tom C)
diverse PR-brosjyrer (Lars C)
Diverse pokaler/sløyfer med duemotiv. (fra klubbhus)
1 PC og prosjektor med film. (fra klubbhus)
Den enkelte som skal stå på standen må selv ta med duer (5 stk.) til å ha i burene.
Adgangstegn for utstillere må avhentes hos Tom Corneliussen før vakten starter.

Vaksinering 2014


Tre medlemmer hadde levert inn vaksinasjonsskjema frem til i dag (1. april). Siste frist for innlevering av vaksinasjonsskjema er 15. april 2014. NB! NB! Det er viktig at det på vaksinasjonsskjemaet også fremgår hvilket kjønn de ulike duene har, ettersom vaksinasjonsskjemaet fra og med 2014 også blir brukt som kodeskjema til TauRIS-koding. Vaksinasjonsskjemaene må også inneholde BATCH-nummer. Styremedlem Kjell Sterner har gruppe 1’s lager av vaksine, og vaksine må bestilles av han. Flere medlemmer fikk flasker med vaksine av han på dagens møte, regninger på dette ettersendes fra kasserer Bjørn Darmstad.


Koding av duer 2014


Når sekretær har fått inn alle medlemmers vaksinasjonsskjema (15. april) går arbeidet med å registrere duer inn i det nye utregningsprogrammet i gang. Etter dette er duene klare til koding. Det blir etter dette arrangert “kodekveld” på klubbhuset, 6. mai 2014 fra klokken 18:00. Medlemmer som deltok på slipp i 2013, må da ta med seg alle sine kappflyvningsduer denne kvelden, for ny “koding”. Styret vil prøve ut koding av duer før denne kvelden, slik at vi unngår eventuelle oppstartsproblemer på en kveld der folk har tatt med seg alle duene sine. Det er fra og med 2014-sesongen kun anledning til å kjøpe TauRIS-chips i 10-pakninger. Dette for å unngå at medlemmer “kjøper” en chips her, og en chips der. En chips koster 12,- kroner, det vil si at en 10-pakk koster 120,- Tom Corneliussen har gruppe 1’s lager av chips oppbevart (390 chips pr. 01.04.2014). På bakgrunn av dette ble det denne kvelden tatt opp bestilling av TauRIS-chips til de enkelte medlemmene i forkant av sesongen, både til eventuelle ukodete voksne og ungduer:

Medlemmets navn    Til voksne duer    Til unge duer    Totalt
Agron Musliu (4)              20                      50             70
Ramo Blaka (4)               20                       20             40
Kjell Ellefsen (1)              10                       40             50
Kjell Sterner (1)               10                       90           100
Tom Arne Skofterød (1)    10                      100           110
Snorre Lindberg (1)          10                       70             80
Muhidin Nalovic (1)          10                       50             60
Winston Van der Pol (11)  10                       50             60
Julian Lici (1)                   20                       30             50
Bjørn Darmstad (1)          10                       20             30
T & L Corneliussen (1)       0                       50             50
Egil Bergland (11)             0                       30             30

Foredrag
Glenn Johansen fra gruppe 7 hadde blitt forespurt om han ville holde et foredrag om sitt dyrehold til dette medlemsmøtet. Han takket ja til dette i januar 2014, men han måtte kaste inn håndkle på dette, på grunn av en operasjon i armen for kort tid siden. Det ble derfor ingen foredrag på kveldens møte, men alle de fremmøtte hadde en samtale der de sa sine meninger og tanker rundt følgende temaer i brevduesporten: Avl, fóring og kappflyvningssystemer. Det ble en åpen og fin diskusjon rundt disse temaene, der alle fikk mulighet til å uttale seg. Ulik praksis fra duemann til duemann når det gjelder disse temaene, men det var allikevel fint å ha en arena der man fikk dele sine tanker rundt dette.

Eventuelt
Ingen av de fremmøtte hadde saker til eventuelt.

Ved protokollen: Lars Corneliussen, sekretær i gruppe 1 av NBF.