Styret i gruppe 1 av NBF inviterer til medlemsmøte.

Tid: Tirsdag 4. mars 2014 klokken 19:00.
Sted: Klubbhuset på Lørenbanen i Oslo (Spireaveien) Tilstede: Tom Corneliussen, Kjell Sterner, Geir Dal, Tom Arne Skofterød, Bjørn Darmstad, Lars Corneliussen, Muhidin Nalovic, Julian Lici, Kjell Ellefsen, Harald Th. Ellefsen, Snorre Lindberg, Winston Van der Pol.

Åpning ved formann Tom Corneliussen
Formann ønsket velkommen, og skisserte kort rammene for møtet.

Gjennomgang av gruppestyrets arbeid den siste tiden. Siden forrige medlemsmøte har styret i gruppe 1 hatt flere saker å jobbe med. I forkant av dette medlemsmøte ble det avholdt et styremøte der styrets arbeid den siste måneden ble gått gjennom. Tom Corneliussen, med supplement fra sekretær Lars Corneliussen redegjorde for dette:

Utregningskurs: Tom Corneliussen var på utregningskurs i regi av NBF i Kristiansand 15. februar. Hovedansvarlig i NBF for dette er Terje Hjelmaas. Ni grupper av NBF var representert, og Tom samarbeidet med gruppe 7 i forhold til transport til Kristiansand. Det nye utregningsprogrammet er integrert med et vaksinasjonsregistreringsprogram. Man får ikke deltatt på duer dersom man ikke har vaksinert duer før slippsesongen. Vaksinering: Alle må vaksinere innen 15. april 2014. Vaksinasjonskjemaene må leveres inn til Lars Corneliussen, snarest etter denne fristen. Vaksine kjøpes av Kjell Sterner for 825,- kroner pr. flaske.

Transport: Det meste av nødvendige avklaringer har blitt gjort i forhold til transportsamarbeidet med de andre gruppene på østlandet. Tom C følger opp sjåførene våre (ekteparet Olsen) på de helgene der vi har ansvaret, og Lars følger opp med mottak av duer i Danmark, de helgene der det er aktuelt. Se detaljert oversikt på underforstående slippeplan. Kappflyvningsplanen med anmeldelser og flyvesammenslutninger ble gjennomgått og blir som følger:

Dato Slippstasjon Avstand (km) Premieklasser Flyvesammenslutning

24.05. Kornsjø 100 16 med gruppe 11

24.05. Skjærhalden 100 16 med gruppe 11

31.05. Lysekil 200 1, 3, 8, 16, S1 med gruppe 11

07.06. Frederikshavn 300 1, 3, 8, S1 med gruppe 11

14.06. Randers 400 1, 5, S1 Med gruppe 11

21.06. Frederikshavn 300 1, 3, 5, 8, S1 med gruppe 11

28.06. Haderslev 500 5, 7 Med gruppe 2, 7, 11 og 19

05.07. Kornsjø/Skjærhalden 100 3, 8, 16, S1 med gruppe 11

12.07. Kolding 500 1, 7 Med gruppe 2, 7, 11 og 19

12.07. Altona 700 7 Med gruppe 2, 7, 11 og 19

16.08. Skjærhalden (U) 100 med gruppe 11

23.08. Kornsjø (U) 100 10 med gruppe 11

28.08. Lysekil (U) 200 10 med gruppe 11

06.09. Lysekil (U) 200 10 med gruppe 11v

Geraldy-hengeren: Lars har undersøkt med Geraldy, og et innbytte her blir trolig et taps-prosjekt for gruppe 1. Vi vurderer å bearbeide hengeren her i Norge, slik at den blir mindre. Styret, ved Bjørn Darmstad, tar kontakt med et karosseriverksted og undersøker dette. I år har vi dessuten mye annet å henge fingrene i (nytt utregningsprogram, nye rutiner for vaksine, oppdatering av TauRIS-parken med mer) så dette er ingen hastesak i første omgang.

Hagemessen: Lars har etablert kontakt med kontaktperson i Hagemessen per e-post (videreføring av den kontakten Harald Th. hadde). Styret ble enige om at vaktliste måtte settes opp på førstkommende medlemsmøte. Lars Corneliussen bestiller strøm til vår stand. Bingo-saken (Norsk Lotteritilsyn): Endre ansvarshavende for gruppe 1, må endres i Brønnøysundregisteret. Tom C følger opp, og melder inn til Brønnøysundregisteret. TauRIS: Vi samlet inn alle TauRIS’er på forrige medlemsmøte. Styret gir medlemmene en frist til 15. mars på å bestemme seg om de ønsker ny TauRIS eller oppdtaering av den gamle de har. TauRIS’ene må uansett sendes til Danmark og DdB. Vi har en mulighet til å sende våre TauRISer med gruppe 7 til Danmark. Lars får eventuelt dato fra gruppe 7. Kjell Sterner kan eventuelt kjøre til gruppe 7 med våre TauRIS’er. Prisene vi har blitt forespeilet er:

Ny TauRIS (1650,-)

Oppdatert gammel TauRIS (650,-)

Avklaringer i forhold til nye foreninger: Lars følger opp dette med Morten Støen. NDD søker eventuelt om å bli opptatt i gruppe 1 etter 2014-sesongen, altså til årsmøtet i gruppe 1 høsten 2014.

One Loft Races – Flere av gruppe 1’s medlemmer deltar i diverse One Loft Races. Det er ønskelig med samhandling av transport av duer til disse. I år tilbyr Kjell Sterner og Geir Dal å kjøre gruppe 1-duer til Danmark for 100,- kroner pr. due. Kapasitet ca. 75 duer. De drar nedover til Danmark 2. mai. Innlevering av duer på klubbhuset fredag 2. mai mellom klokken 11:00 – 12:00.

Forberedelser til Hagemessen 2014 Hagemessen er fredag 4. april til og med søndag 6. april. Opprigging torsdag 3. april fra klokken 12:00. Hva trenger vi på vår stand?

2 plakater

2 bord til å ha bur på

papp til bord

1 rad med utstillingsbur

et kafébord

to stoler

diverse PR-brosjyrer

1 PC og prosjektor med film. Den enkelte som skal stå på standen må selv ta med duer (5 stk.) til å ha i burene. Vaktliste for Hagemessen blir som følger:

Når Hvem Hvem Annet

Torsdag 17:00 – 19:00 Snorre Lars & Tom Opprigging

Fredag 12:00 – 16:00 Kjell E Harald Th.

Fredag 16:00 – 20:00 Lars C Tom C

Lørdag 10:00 – 14:00 Snorre Colin

Lørdag 14:00 – 18:00 Muhidin Tom Arne

Søndag 10:00 – 14:00 Kjell S Geir D

Søndag 14:00 – 18:00 ? ? NB! Nedrigg

Forberedelser til kappflyvningsesongen 2014:

Styret ønsker at det nedtegnes komiteer for de ulike oppgaver i forbindelse med arrangering av kappflyvninger. Dette ble nedtegnet som gjeldende for konkurransesesongen 2014:

Komité Hvem Annet/spesielle oppgaver

Innsettingskomité

Snorre Lindberg Leder av innsettingskomiteen

Geir Dal Klargjøring av kurver

Kjell Sterner Innlevering av duer

Tom Arne Skofterød Innlevering av duer

Winston Van der Pol Innlevering av duer

Utregningskomite

Lars Corneliussen Leder av utregningskomiteen

Colin Allman Assisterer Lars

Tom Corneliussen Ansvar for kontrollskjemaer

Julian Lici Opplæring

Kontrollkomite

Tom Corneliussen Leder av kontrollkomiteen

Kjell Ellefsen Godkjenner vaksinedokumenter

Colin Allman Fyller ut plombeskjemaer

Winston Van der Pol Fyller ut deltageroversikt

Selv om hver komité nå i første omgang er oppført med kun 4 medlemmer, vil dette ikke si at ikke andre kan hjelpe til med disse oppgavene. Ta kontakt med komité-leder dersom du ønsker å bidra i forbindelse med innsetting/utregning. Vi snakket også om servering av kaffe, mat med mer i forbindelse med våre innsettinger/utregninger. Vi ble enige om å sette opp et medlem som hovedansvarlig for den enkelte helg for dette. Dette griper vi fatt i på neste møte.

Eventuelt Kjell Sterner informerte om at han har hengt opp plakater om brevduesport i lokalmiljøet sitt. Har foreløpig ikke kommet noen nye medlemmer på dette, men dette er et godt initiativ mente alle. Colin Allman lurte på, ved forrige medlemsmøte, om det var interesse for Breeder & Buyer også i 2014. Det virket som om det var interesse for dette også i år. Colin og Lars samarbeider om å legge frem dette for medlemmene. Lars C fortalte om en nyhet på markedet, kalt PIGEONTRACKER, som er en norsk oppfinnelse (Rune Berg). Dette er en liten GPS-sender, som kan festes på brevduer. På den måten kan man følge duens bevegelser fra oppslippssted til hjemkomst.

Vi hygget oss med dueprat til kaffe og kaker. Det var utlodding av diverse premier, og vi så på et lite utdrag fra en film om brevduesportens historie. Neste medlemsmøte er tirsdag 1. april.

Referent Lars Corneliussen