Referat medlemsmøte i gruppe 1 av NBF 04.02.14

Tid: Tirsdag 4. februar 2014.
Sted: Klubbhuset på Lørenbanen i Oslo (Spireaveien)
Tilstede: Kjell Sterner, Winston Van der Pol, Ramo Blaka, Quamil Lusi, Colin Allman, Zafar Iqbal, Ali Shah, Kjell Ellefsen, Geir Dal, Bjørn Darmstad, Muhidin Nalovic, Tom Arne Skofterød, Jan Lindberg, Snorre Lindberg, Per Martin Korsmo, Roman Zakrsewski og Lars Corneliussen.

1. Åpning ved styremedlem Kjell Sterner.

Kjell ønsket velkommen til alle, spesielt til våre nytilsluttede medlemmer i Oslo, men også fra distriktene utenfor Oslo. Han understreket at han ikke var nestformann, slik det står i innkallingen, men kun ordinært styremedlem. Tom Arne Skofterød er nestformann. Kjell gikk gjennom programmet for dagen.

2. Rask gjennomgang av styremøtereferat

Kjell Sterner orienterte raskt om styrets arbeid den siste tiden, og viste til styremøtereferat av 28.01.2014: Saker det her ble informert om var:

Referat fra NBFs årsmøte
diverse regninger, økonomi vedrørende utstilling – transport utstilling – representasjon med mer
Kurs utregningsprogram 15. februar – Kristiansand
Service TauRIS
Vaksinering
Geraldy-hengeren
Jubileumsmarkering av OBK og BBK
Messe – messeskole
Prosjektor
Premieutdeling for 2013
Viser forøvrig til utfyllende referat fra styremøte 28.01.2014.

3. Premieutdeling for konkurransesesongen 2013
Kasserer Bjørn Darmstad hadde gjort ferdig premiekonvoluttene fra konkurransesesongen 2013. Slippresultater og mesterskapsresultater i gruppe 1 for slippsesongen ble lest opp, og vinnerne fikk sine premier. Fra NBFs årsmøte i Stavanger hadde representant Tom Corneliussen fått med seg en rekke premier fra NBF til medlemmer i gruppe 1, disse ble også overrakt. Til slutt ble vandrepokalen fra FCI overrakt til verdensmester 2013, Jan Lindberg.

Etter punkt 1, 2 og 3 løste vi opp møtet med servering av mat, kaffe og kaker samt loddsalg. Det ble arrangert en brevduespørrekonkurranse med premie (en flaske “Nøgne Ø – Blonde” til vinneren). Spørsmålene gikk på kjente duer fra internasjonal brevduesport. Vinneren her ble Snorre Lindberg. Det ble solgt lodd der premiene var: varmematter til dueredeskåler fra Versele-Laga, samt Oxy-B fra Pigeon Vitality. Etter dette ble det vist noen korte brevduefilmer, og det ble litt løst snakk rundt dette.

4. Innlevering av TauRIS
De fleste av de fremmøtte medlemmene hadde med seg sine TauRIS-enheter. Gruppe 1 planlegger i forbindelse med overgang til nytt utregningsprogram en oppjustering/oppdatering av medlemmenes TauRIS-park. Det ble foretatt en innsamling av TauRIS-enheter, før de skal til Danmark for oppdatering/service/utskifting. Det ble orientert om forskjellige priser, og så videre, men i første omgang nøyer vi oss med bare å samle inn TauRIS-enhetene. Service/oppdatering vil sannsynligvis ikke skje før i midten av mar.

5. Eventuelt
Under eventuelt-punktet dukket det kun opp en sak, og det var spørsmål fra Per-Martin Korsmo om hvordan koordinater, oppmåling til nye medlemmer nå blir foretatt. Lars Corneliussen repliserte på dette. Det er ikke lenger nødvendig å reise til det enkelte slag med GPS for å foreta oppmåling. GOOGLE Earth GOOGLE maps er nå systemet vi bruker for å finne slagets nøyaktige koordinater. Lars Corneliussen vil se nærmere på dette hva angår nye medlemmer.

Etter dette var det offisielle programmet for møtet over, og man brukte resten av kvelden til å diskutere ulike saker som angår brevdueverdenen. Jan Lindberg og Snorre Lindberg fikk anledning til å fortelle litt om verdensmesterdua. Det ble snakket om trening av duer, om kommende kappflyvningsesong, om rovfugl og om brevduesporten i gamle dager. Vi så på noen bilder fra “gamle dager” i gruppe 1, og mimret over dette. Noen av medlemmene hadde også noen “gode historier” på lur. Colin Allman tok på nytt initiativ til å snakke om “Breeder & Buyer”-konseptet. Neste medlemsmøte blir tirsdag 3. mars 2014. Da må medlemmene ha bestemt seg for om de ønsker å bytte ut sin gamle TauRIS i en ny, eller om de bare vil oppdatere sin gamle TauRIS.
 

Referent Lars Corneliussen