Styremøte i gruppe 1 av NBF – 28.01.2014

Tilstede: Tom Corneliussen, Lars Corneliussen, Kjell Sterner, Geir Dal og Bjørn Darmstad. Tom Arne Skofterød meldte forfall, vara Muhidin Nalovic ble innkalt men var også forhindret fra å komme. Det samme var vara Julian Lici.

Tid: 28.01.2014 fra klokken 19:00 – 22:00

Referat fra NBFs årsmøte
Referatet ble gjennomgått av sekretær, og enkeltsaker ble diskutert. Styret i gruppe 1 tar referatet til etterretning.

Diverse regninger, økonomi vedrørende utstilling – transport utstilling – representasjon med mer
Dette ble gått gjennom. Avklaringer mellom kasserer, formann og sekretær, som satt på nøkkeltallene vedrørende dette.

Kurs utregningsprogram 15. februar - Kristiansand
Tom Corneliussen har foreløpig vært den eneste som har anledning til, eller er villig til, å reise på dette kurset. Tom Corneliussen skal før neste møte forespørre Snorre Lindberg om han kunne tenke seg å være med på dette.

Service TauRIS
Vi har mottatt priser på oppdatering/utskifting av TauRIS fra NBF. NBF får tilbud om dette fra DdB, som igjen får tilbud fra TauRIS. I første omgang samler vi inn anleggene til medlemmene i gruppe 1 (på møtet den 4. februar), og oppbevarer dem frem til tiden er inne for service/utskifting. Vi venter med dette til etter utregningsprogramkurset i Kristiansand.

Vaksinering
Kjell Sterner sitter nå på hele beholdningen til gruppe 1 hva gjelder vaksine (13 flasker). Når medlemmer skal vaksinere sine brevduer må de kjøpe en og en flaske. Medlemmene får faktura på de/den flasken(e) de kjøper. For de som ønsker å betale kontant, er det også her mulig å betale kontant direkte til Kjell Strener i forbindelse med kjøp av flasken. En flaske vaksine koster 850,-

Geraldy-hengeren
Lars Corneliussen har kontaktet firmaet Geraldy, for å undersøke om de kan være behjelpelig med et eventuelt innbytte. Vi mener at vi har en altfor stor henger i forhold til det vi har bruk for. Geraldy bekreftet at de kan være behjelpelig med innbytte, men vi har ikke fått noen konkrete pristilbud enda. Hengeren vi har i dag tar 1000 duer. Vi ønsker en henger som tar 500 duer. Bjørn Darmstad mente at det kanskje ville være økonomisk mer gunstig for oss å modifisere den hengeren vi har, enn å bytte den inn. Lars kommer tilbake med konkrete tilbud fra Geraldy.

Jubileumsmarkering av OBK og BBK
Festkomiteen (Kjell Sterner og Tom Arne Skofterød) har sondert priser i ulike typer lokaler. De tilbudene vi har til nå er enten for langt unna byen eller for dyre. Festkomiteen, i samarbeid med styre har landet på å utsette denne jubileumsfesten til lørdag 6. september 2014. Vi leier klubbhuset til Hasle/Løren idrettslag, og tar festen i forbindelse med avtrekk av årets siste ungdueslipp. Festkomiteen jobber videre med denne ideen i samarbeid med styret i gruppe 1.

Messe – messeskole
Harald Thomas Ellefsen har videreformidlet kontaktperson i Norges Varemesse og Hagemessen. Vi hadde fått tilbud om en “messeskole”, men styret så ikke at vi kunne behøve å sende noen på dette i denne omgang. Vi må bygge videre på det som var bra i 2013, og forbedre det som kan bli bedre. Hva kan bli bedre?

Gode avtaler på vaktordningen. (Messen er 4. – 6. april)
Stoler og bord på standen må komme på plass fra første vakt.
Vi må bestille strøm, slik at vi kan vise film på prosjektor.
Vi må ha et system for å skrive ned de som er interessert.
 
Prosjektor
Muhidin Nalovic foreslo på forrige medlemsmøte at gruppe 1 gikk til innkjøp av en prosjektor, slik at vi kan se filmer og holde foredrag i klubbhuset, samt bruke på stands på messer og lignende. Muhidin trodde han kunne få dette billig gjennom sin datter i firmaet Expert, men det ble dyrere enn han forventet. Styret i gruppe 1 synes dette likevel dette er en god idé, og vil jobbe videre med å innhente pristilbud med mer.

Premieutdeling for 2013
Kasserer Bjørn Darmstad har vært litt forhindret i sitt arbeid på grunn av helsesituasjonen, og var også litt usikker på hvilke satser som har blitt brukt de siste år. Dette ble gjennomgått, og vi kom frem til at følgende premiebudsjett skulle være gjeldende for 2013. Det skulle dobbeltsjekkes (Tom C/Bjørn D) om stemte med tidligere formann Snorre Lindberg, oppimot hva som var gjeldende for 2012. Sekretær Lars Corneliussen utarbeider oppsett til kasserer Bjørn Darmstad, der det fremgår de ulike summene de ulike medlemmene skal ha.

Premiering 2013:

Kort: 1000,- : 300,- 200,- 100,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- (5000,-)

Mellom: 1000,- : 400,- 300,- 200,- 50,- 50,- (3000,-)

Lang: 1000,-: 500,- 300,- 200,- (3000,-)

Allmenn championat: 1000,-

Kortdisatnsechampionat: 500,-

Mellomdistansechampionat: 500,-

Langdistansechampionat: 500,-

Ungduechampionat: 500,-

Årets hann gruppe 1: 500,-

Årets hunn gruppe 1: 500,-

Årets ungdue gruppe 1: 500,-

Forberede medlemsmøte tirsdag 4. februar 2014
Vi satt opp en agenda for neste medlemsmøte, som tok sikte på en ikke altfor lang saksliste:

Plan for møtet / saksliste:

1. Åpning ved nestformann Kjell Sterner

2. Premieutdeling for konkurransesesongen 2013

3. Rask gjennomgang av styremøtereferat

4. Brevduequiz med premie

5. En liten duefilm (15 minutter)

6. Eventuelt

Eventuelt
Chips-beholdning og chips-salg.
Beholdning av elektroniske tags (såkalte chips) er håndtelt av Tom Corneliussen. Han sitter nå på hele beholdningen. Prisen på disse oppjusteres nå til 12,- kroner per stykk. Medlemmer må kjøpe disse fra Tom Corneliussen. Minimum innkjøp er 10 chips per kjøp. Regning for chips vil bli sent fra kasserer Bjørn Darmstad til det enkelte medlem.