Referat fra medlemsmøte i gruppe 1 av NBF – del 2

Tid: 12. januar 2014, klokken 11:00 – 14:00

Sted: Abildsø, Folkets hus

Tilstede: Kjell Sterner, Kjell Ellefsen, Tom Arne Skofterød, Tom Corneliussen, Per Martin Korsmo, Roman Zakrzewski, Winston Van der Pol, Sami Kamil Mohammed, Julian Lici samt en venn av Julian som ville begynne med duer (navn...?)

Som nevnt i det tidligere referatet fra dette møtet var hovedtema i dette møtet saker til representantskapsmøtet 2014. På tampen av møtet dukket det likevel opp noen spørsmål fra medlemmene, som styret svarte på.

  1. Sak 1: Gjennomgang av gruppe 1’s innstillinger til de forskjellige saker i forbindelse med NBFs representantskapsmøte 2014.  Referert til i møtereferat del 1.
  2. Eventuelt:
    1. Angående overgang til nytt utregningsprogram: NBF arrangerer kurs for de ulike gruppene i det nye utregningsprogrammet i Kristiansand lørdag 15. februar 2014. De tilstedeværende ble spurt om noen hadde interesse av, og/eller sa seg villige til å dra nedover til Kristiansand den gjeldende dato, på vegne av gruppe 1, for å få opplæring i det nye programmet. Ingen sa seg villig til dette. Lars Corneliussen sa seg i utgangspunktet villig til dette, men var dessverre bortreist på brevduetur til Belgia den aktuelle helgen. Styret følger opp saken med å skaffe en person som representerer gruppe 1 denne helgen.
    2. Oppfølging av TauRIS-parken i gruppe 1. Styret har mottatt prisoversikt fra NBF på service, oppgradering og/eller utskifting av TauRIS-enhetene. Vi samler i første omgang inn TauRIS-ene fra alle medlemmene på klubbhuset, og informerer deretter om de konkrete valg og pristilbudene man har, på medlemsmøtet i februar. Etter dette må de ulike medlemmene bestemme seg for hva de vil bestille. Deretter vil en representant fra gruppe 1 reise ned til DdB’s hovedkontor i Danmark for å bytte inn og/eller oppdatere TauRIS-enhetene våre.
    3. Hengeren. Styret jobber med saken opp mot leverandøren Geraldy, for et eventuelt bytte til en mindre tilhenger. Ny oppdatering i saken på medlemsmøtet i februar.