Tid: Tirsdag 7. januar klokken 19:00

Sted: Klubbhuset ved Lørenbanen i Oslo (Spireaveien)

Tilstede: Muhidin Nalovic, Tom Arne Skofterød, Winston Van der Pol, Sami Kamil Mohammed, Alf Andresen, Kjell Sterner, Bjørn Darmstad, Tom Corneliussen, Julian Lici og Lars Corneliussen.

Saksliste:

 1. Åpning av møte ved formann. Her så vi sammen på en lysbildefremvisning på prosjektor, med bilder fra gruppe 1. Muhidin Nalovic foreslo at gruppe 1 går til innkjøp av en prosjektor som fastmonteres i klubbhuset, slik at vi kan bruke denne på våre klubbmøter til å se filmsnutter, foredrag med mer. Dette var det positiv innstilling til, og det ble bestemt at Muhidin kjøper inn dette, og monterer den.
  1. minneord/hedring av Hugo André Rasmussen, ved formann. Formannen informerte også om omstendigheter rundt Hugos sykdom og bortgang.
  2. Gjennomgang av de første oppgavene det nye styret tok tak i, herunder gjennomgang av referat fra styremøtet 17.12.2013.
  3. Kortfattet sammendrag av utfallet av forhandlingene rundt transportsamarbeid med gruppe 7/gruppe 2, i Fredrikstad 29.12.2013. Godt oppmøte fra Østlandet (33 personer). Godt samarbeidsmøte med gruppe 2 og gruppe 7. Gruppe 1 vil fortsatt slippe opp duer alene i Frederikshavn. På de lengre slippene slippes de norske duene (gruppe 1, 2, 7 og 11)samtidig.
  4. Orientering rundt innkomne forslag til NBFs årsmøte. Dette utsettes til et eget møte i forbindelse med utstillingen 12. januar, hvor vi ser nærmere på disse sakene.
  5. På årsmøte i 2013, under valg, ble det glemt å velge varamedlemmer til styret. Muhidin Nalovic og Colin Allman, ble valgt til å være varamedlemmer i gruppe 1-styret.
 2. Praktiske forberedelser til den kommende gruppeutstilling 12. januar 2014. Formannen gikk gjennom de praktiske ting som måtte ordnes til utstillingen. Alle medlemmer som skal være med på utstillingen må møte opp med sine duer på Folkets Hus på Abildsø søndag 12. januar klokken 09:00.
 3. Foredrag om forberedelse til utstilling. Tom og Lars Corneliussen (dommere i NBFs dommerklubb) holdt et foredrag med diverse bilder (PowerPoint) om hvilke punkter ved en brevdue dommeren ser på, når han/hun bedømmer en due. Det ble en del samtale rundt dette med brevduens fysikk.
 4. Eventuelt. Styret har bestilt skilt til å ha utenfor vårt klubbhus.

Det ble på dette møtet servert ferske rosinboller med smør og mørk brunost. Kaffe og mineralvann. Det ble også foretatt utlodning på en flaske vin, samt en brevdue. Alf Andresen vant brevdua Norge-2013-00180 avlet av T & L Corneliussen. Alf går i gang med bygging av dueslag til våren, og da vil denne dua ta plass på hans slag. Etter at utgiftene til bevertning og vinflaske var dekket, satt dette møtet igjen med et overskudd på 185,- kroner, som vil gå til gruppe 1’s kassabeholdning. Det ble auksjonert ut en utstoppet hønsehauk fra Hugo Rasmussens dødsbo, som skal gå til å dekke utestående beløp i gruppe 1 til Hugo Rasmussen. Tom Arne Skofterød kjøpte denne til 1000,- kroner. 

Vi var ferdig med det organisatoriske nokså raskt, og foredraget var om utstilling også, slik at det ble god tid til den gode "duepraten". Selv om møtet var ferdig klokken 20:30 ble folk sittende en god stund etter dette. Et vellykket møte.

Ved protokollen Lars Corneliussen, sekretær gruppe 1 av NBF.