Sted: Abildsø, Folkets hus

Tilstede: Kjell Sterner, Kjell Ellefsen, Tom Arne Skofterød, Tom Corneliussen, Per Martin Korsmo, Roman Zakrzewski, Winston Van der Pol, Sami Kamil Mohammed, Lars Corneliussen, Julian Lici samt en venn av Julian som ville begynne med duer (navn...?)


Da dommeren, Ragnar Jørgensen, bedømte duene i gruppe 1’s utstilling 2014, hadde vi et kort medlemsmøte for de fremmøtte medlemmer, der vi gikk gjennom de ulike sakene som skal behandles på NBFs representantskapsmøte lørdag 18. januar 2014. Det ble litt diskusjon rundt de ulike sakene, og vi kom etterhvert frem til gruppe 1’s innstilling i de ulike sakene.

Saker til representantskapsmøtet:

5.1: Gruppe 1 foreslår at det i NBF opprettes eiendomsbevis.  

Etter formannsmøtets tilbakemelding ble gruppe 1 noe mer usikker på sitt eget forslag, men fremmer likevel forslaget, blant annet på grunn av at gruppe 7 har bedt oss om å stå ved vårt forslag. Gruppe 1 støtter sitt eget forslag, under tvil.

5.2: Gruppe 8 foreslår endring av beregningsgrunnlaget for snittavstand på slipp i gruppene.

Gruppe 1 mener det trengs presiseringer her, hva angår nybegynnere og nytilsluttede foreninger og flygesammenslutninger. Gruppe 1 går imot forslaget uten de nødvendige presiseringer, men anerkjenner likevel gruppe 8’s tanker om en mer reell beregning av gjennomsnitsavstanden.

5.3: Gruppe 8 foreslår fordeling av reiseutgifter formannsmøte

Gjelder overnatting også, eller kun reise? Gruppe 1 støtter ikke dette forslaget.

5.4: Gruppe 8 foreslår forbud mot utenlandske ringer

Gruppe 1 støtter forslaget, dette for å hindre en utvikling der folk spekulerer i å bruke utenlandske ringer. Ordningen med inndriving av kroner 10 ved anvendelse av utenlandsk ring var i utgangspunktet en god løsning, men gruppe 1 spør om NBF har innkrevd disse pengene i 2013. 

5.5: Gruppe 6 har følgende forslag: Det kan maksimalt være registrert 3 medlemmer/kompaniskap på en adresse/eiendom:

Gruppe 1 støtter forslaget, med NBF-styrets presisering.

5.6: Forslag fra gr 17: Et medlem kan ha medlemskap i alle grupper i NBF kalt parallellmedlemskap med følgende merknader. 

Gruppe 1 støtter forslaget.

5.7: Forslag fra gr 14: Klasse 1 og 2. NM slipp skal være avviklet innen uke 31 endres til innen uke 42 (19.oktober). NM resultater sendes grupper 25.8 endres til 25.11

Gruppe 1 støtter forslaget.

5.8: Forslag fra gr 14: Klasse 3 og 4. Endret kmkrav i klasse 3 og 4 KD/KDjr. 

Gruppe 1 støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke en utvikling der avstandene i de ulike mesterskapene stadig blir kortere.

5.9: Forslag fra gr 14: Klasse 5 og 6. Endret kmkrav i klasse 5 og 6 MD/MDjr. 

Gruppe 1 støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke en utvikling der avstandene i de ulike mesterskapene stadig blir kortere.

5.10: Her er ingen sak?

5.11: Forslag fra gr 14: Klasse 7. Endret kmkrav i klasse 7 LD.  

Gruppe 1 støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke en utvikling der avstandene i de ulike mesterskapene stadig blir kortere.

5.12: Forslag fra gr 14: Klasse 10. Endret kmkrav i klasse 10 og 11. UM/UMjr 

Gruppe 1 støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke en utvikling der avstandene i de ulike mesterskapene stadig blir kortere.

5.13: Forslag fra gr 14: Klasse 12 og 13 Årets sprinter/jr. Endret kmkrav i klasse 12 og 13 Årets sprinter/jr.

Gruppe 1 støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke en utvikling der avstandene i de ulike mesterskapene stadig blir kortere.

5.14: Forslag fra gr 9: Duvberg som nasjonalslipp

Gruppe 1 støtter forslaget, men ber om at det ikke kalles nasjonalslipp, men at det kalles landsdelslipp. Gruppe 1 er mer positiv til styrets forslag om at Ervika blir oppslippsted da det vises til at det her er større hjemkomstprosent på denne slippstasjonen enn det er fra Duvberg.

5.15: Forslag fra gr 9: Økt støtte til Dommerklubben 

Gruppe 1 støtter forslaget, men vil gjerne utdype, med et håp om at NBF skal se sitt ansvar overfor NBFs Dommerklubb. Hvis man er redd for å øke ringprisen, for at dette rammer de store slagene, bør man eventuelt vurdere å øke medlemskontigenten til NBF, og at denne økningen kan brukes til å forsterke Dommerklubbens økonomi. Ingen dommerklubb = ingen utstillinger i NBF. Dette ansvaret må NBF være med på å ta.

Sak 6: Styret i NBFs forslag til valgkomité i 2014 i NBF. 

Ingen innsigelser fra gruppe 1.

Sak 7: NBFs valgkomités forslag til styre i NBF for 2014. 

Ingen innsigelser fra gruppe 1.

Referent: Lars Corneliussen