Kortfattet historie om stiftelse, drift, resultater etc.
Skrevet av Kjell Ellefsen

Bekkelaget Brevdueklubb ble dessverre avviklet i 2015

 

Bekkelaget Brevdueklubb


Stiftelse

Bekkelaget Brevdueklubb ( BBK) ble stiftet den 13.06.1913 av Harald Andersen, Erling

Mikkelsen, Aksel Jensen og Magne Hansen. Klubbens første formann var Harald Andersen. BBK er sammen med Oslo BK to av de eldste brevdueforeninger i landet. Det er vel bare Norsk Brevdueforening Drammen som er litt eldre. Man kan derfor nesten hevde at starten av BBK og OBK var starten på organisert brevduesport i Norge. Ekeberg Brevdueklubb ble innlemmet i BBK i 1932

 

Driften

BBK har vært i kontinuerlig drift fra stiftelsesdagen og fram til i dag dvs. i 95 år. Under krigen fra 1940 til 1945 var det også jevnlige møter selv om brevduesport da var forbudt. Det framgår av protokollen at klubbens styre ved flere anledninger var i kontakt med de tyske myndigheter om og fortsette å slippe duer, men dette ble definitivt avslått på høsten 1940. Medlemmene fikk tilbud om å internere et begrenset antall duer på Sjursøya på bestemte betingelser. De duer som var i live og ble frigitt etter krigen var selvfølgelig verdifulle for oppstarten i 1945.

I en slik beretning som denne må det bemerkes at brevduesport i ” gamle dager” var noe helt annet enn i dag spesielt når det gjelder transport. Man var den første tiden avhengig av transport med hest og vogn til tog eller brygge. Det ble også benyttet trekkvogn. Første innsetningssted for klubben var på Vårli syd for Ekebergsletta., senere hos Otto Falch på Kongsveien og hos Kjell Pretorius på Abildsø. Deretter ble det Manglerud gård og nå på gruppe 1`s klubbhus på Økern idrettsplass. I den første tiden hadde ikke alle stemplingsur. Da måtte man ty til sykkel eller rett og slett løpe til det sted der det var klokke. I dag skjer nesten all tidtagning elektronisk.

Stabile krefter

Klubben har alltid vært begunstiget med en håndfull stabile duefuter som har drevet klubben. Noen navn bør nevnes i tillegg til de som er nevnt forran. Først Reidar Knudsen som var klubbens kasserer fra 1919 til 1975 dvs. i 56 år, Oscar Chistophersen, Hans Gjølstad, Erling Mikkelsen, Jens Bjørn, Hans Tindlund og Kjell Pretorius som alle er døde. De nevte personer og andre har vært aktivt med i både forbund og gruppe. Som 60-års jubilant i 1973 arrangerte klubben skandinavisk brevdueutstilling med landskamp mellom Danmark, Sverige og Norge. Møte og fest arrangerte klubben på Globedrotter. Dette var for øvrig første gang i NBF`s historie at utstilling , møter og fest ble arrangert samtidig. Ved dette arrangement ble NBF`s dommerklubb stiftet og klubben fikk uteksaminert to dommere nemlig Kjell Pretorius og Kjell Ellefsen. Kjell Ellefsen har vært sekretær i dommerklubben fra starten og til i dag dvs. i 35 år og sekretær og kasserer i BBK i 38 år. Kjells bror Harald Thomas har vært medlem i klubben i nærmere 5oår og hatt tillittshverv i både forbund, gruppe og i BBK. Klubben er takknemlig for at enkelte koner har vært aktive med i tilrettelegging av sammenkomster og bidratt til hyggelig atmosfære blant medlemmene.

Resultater

Klubbens medlemmer har alltid hevdet seg blant de beste i landet når det gjelder flygeresultater og på utstillinger. Klubben har ved flere landsutstillinger hatt beste foreningslag i ungdueklassene og Grand Prix vinnere. En av de som har toppet listen flest ganger er Geir Edvardsen Blant mange gode flygeresultater må nevnes Otto Falch`s rekord med Jeanne Dark fra Rhoen, rekord fra Amsterdam ved Rudolf Andersen på 11 timer og 18min. på 940km og Kjell Ellefsen`s rekord fra Hamburg på 7 timer og 17 min på 720km. Klubben har erobret i alt 4 kongepokaler.

Kjell E  

Oslo 12.02.09