Norges Brevdueforbund

l
V

Gruppe 1

l  l  l  l
V V V V
Bekkelaget Brevdueklubb Mjøsen Brevdueforening Oslo Brevdueklubb Solungen Brevdueklubb

 

Norges Brevdueforbund er en gruppevis sammenslutning av norske brevdueforeninger og brevdueholdere.

Hver gruppe har sin organisasjonsform innenfor rammen av Norges Brevdueforbunds vedtekter og vedtektskommentarer.

En forening søker medlemskap i Norges Brevdueforbund ved og søke om og bli tatt opp i en gruppe i Norges Brevdueforbund.

Representantskapet er Norges Brevdueforbunds høyeste myndighet. Representanskapet består av styret og inntil 2 valgte representanter fra hver gruppe. Hver gruppe har stemmetall etter 10% av gruppemedlemmene med vanlig forhøyelse