Her har jeg prøvd å lage en alfabetisk oversikt over de forskjellige benevnelsene man bruker i brevduesporten.
Har du mer å tilføye, legg til en kommentar så legger jeg det inn. :-)
Skrevet av Marianne Walente

Duene bør settes i par fra 1. – 15.mars. I forkant bør man ha påbegynt foring med proteinrikt for. Duer i par, hunn og hann

Dette bør man fortsette med helt til eggene har blitt lagt. Under rugetiden bør man fore sparsomt med et proteinfattig for, dette for å ikke framskynde formen på duene og for å unngå overvekt.

Før mann slipper hanner og hunner sammen, bør hannene ha fått valgt seg sin egen redeboks.

Fra duene går i par tar det 8 dager til det første egget blir lagt. Det blir stort sett lagt på kvelden. Deretter er det 1 dag hvile før neste egg kommer på formiddagen påfølgende dag.

Brevduesporten går ut på og få dua til og fly fortest mulig hjem til sin make, sitt rede og slag.
For og få dua til og ta i litt ekstra finnes det flere metoder som kan øke motivasjonen til dua for og få den til og ta il litt mer enn det den kanskje ville gjort ellers. Det er dog mange veier og gå for å motivere dua på best mulig måte, det er nå man begynner og snakke om de forskjellige systemene man benytter.
Her er det kort en kort innføring i det mest brukte systemene.
Skrevet av Marianne Walente og Snorre Lindberg

Et "hus" (dueslag) trenger du, og det kan være så mangt, et uthus, et garageloft, en dukkestue etc. 

Ungduer ute å kikker

Det eneste som kreves er at det er lyst, luftig og tørt. Dueslaget må innredes med riktig antall redebokser, redeskåler (en per tiltenkt par) og sitteknagger. I tillegg må du ha et vanntårn og et fortrau. Du må regne en halv kubikkmeter plass per due. Har du en voliere i tilknytning til slaget kan du regne noen flere duer per kubikkmeter.