En artikkel om tre av Oslo Brevdueklubbs medlemmer: Colin Allman, Geir Dal og Kjell Sterner. Publisert i "Norsk tisskrift for Brevduesport."Skrevet av Marianne Walente.

En artikkel om 2006 sesongen som blandt annet endte med langsitansemesterskapet i NBF. Publisert i "Norsk tidsskrift for Brevduesport. Skrevet av Marianne Walente.

En tur til Tyskland som flere av gruppe 1s medlemmer deltok på, publisert i "Norsk tidsskrift for Brevduesport" Skrevet av Marianne Walente